Autoškola

Co vám nabízíme:

  • Rozšíření řidičského průkazu na sk. D.
  • Získání platného profesního průkazu sk. D.
  • Možnost zaměstnání v naší dopravní společnosti.

Výuka a výcvik

Provádíme výuku pro:

Rozšíření řidičského průkazu sk. C na D. Výuku teorie provádí kvalifikovaní učitelé. Součástí výuky jsou i zkušební testy, které čekají žáky při závěrečné zkoušce. Žáci rovněž absolvují kurz první pomoci při dopravní nehodě pod dohledem kvalifikované zdravotní sestry. Praktický výcvik je prováděn individuálně ve dnech, které si žák domluví se svým učitelem dle svých časových možností. Je možno jezdit i o víkendech a svátcích. Jízdy začínají od autoškoly nebo je po domluvě možno žáky vyzvednout i na jiném místě. Praktický výcvik začíná nejprve na uzavřeném prostranství, kde si žáci v klidu vyzkoušejí rozjíždění, couvání a orientaci za jízdy. Následuje jízda mimo město a poté výcvik ve městě. Zkouška probíhá vždy v Karlových Varech. Vyučovací hodina má 45 min. a zákon dovoluje absolvovat max. dvě hodiny jízdy denně.

Získání průkazu profesní způsobilosti řidiče sk. D. Získání profesního průkazu může plynule navazovat na ukončení kurzu rozšíření řidičského průkazu.

Rozšíření profesního průkazu sk. C na sk. D.

Výuka probíhá ve školicím středisku pod vedením zkušených instruktorů.

Ceník

Rozšíření řidičského průkazu sk. C na sk. D - 18.000 Kč. Pro uchazeče, kteří uzavřou pracovní smlouvu s naší společností jako řidiči autobusu, nabízíme možnost splátek rozdělených do mzdy!

Rozšíření profesního průkazu sk. C na sk. D - 9.000 Kč. Při platném průkazu profesní způsobilosti řidiče sk. C.

Získání průkazu profesní způsobilosti řidiče sk. D - 16.000 Kč. Tato nabídka platí pouze pro uchazeče, kteří uzavřou pracovní smlouvu s naší společností jako řidiči autobusu.

Ostatní informace

Povinné lékařské vyšetření (psychotesty) předloží uchazeč o zaměstnání při nástupu do zaměstnání. V případě, že ho nemá, naše společnost uhradí uchazeči o zaměstnání náklady s tímto spojené po uplynutí zkušební doby.

Kontakt

  • AKV bus, a.s.
  • Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary
  • p. Jaroslav Kafuněk
  • tel.: +420 728 468 068

Formuláře

Dokumenty jsou ve formátu .pdf. K jejich zobrazení doporučujeme Adobe Reader.

Odkazy

etesty - klíčové slovo pro vyhledávání elektronických testů na internetu.

www.novapravidla.cz - stránky o změnách v zákoně 361 o provozu na pozemních komunikacích po 1. 7. 2006, bodový systém.

www.mdcr.cz - stránky ministerstva dopravy. Informace k autoškolství, řidičským a profesním průkazům, AETR, psychotesty, školení řidičů, atd..

www.abeceda-autoskoly.cz - stránky s radami pro současné i budoucí žáky autoškoly.

www.mmkv.cz - magistrát města K. Vary, registr řidičů a vozidel, e-objednávání řidičů.