Autobusy Karlovy Vary a.s.

Čipová karta DÚK

Dokumenty jsou ve formátu .pdf. K jejich zobrazení doporučujeme Adobe Reader.

Žádost o vydání karty
Podmínky pro vydání a užívání karty

Více informací naleznete na stránkách Ústeckého kraje.