Autobusy Karlovy Vary a.s.

Čipová karta DÚK

Žádost o vydání karty
Podmínky pro vydání a užívání karty

Více informací naleznete na stránkách Ústeckého kraje www.dopravauk.cz.