Autobusy Karlovy Vary a.s.

Čipová karta AKV

Čipová karta je moderní platební prostředek odbavování v dopravě. Odbavení je rychlé a přesné, cestující nemusí nikde po kapsách hledat drobné nebo si dělat starosti ohledně placení bankovkami velkých hodnot.

Výhodou je také sleva 5% ze základního jízdného na linkách společnosti v Karlovarském kraji a dálkových linkách.

Kartou lze platit bezhotovostně také žákovské jízdné, jízdné ZTP, ZTP-P a ISIC, jízdné však odpovídá ceně placené v hotovosti. Také v MHD je při platbě kartou odečteno výhodnější jízdné.

Dalším přínosem je pohodlné placení jízdného, kdy stačí kartu pouze přiložit ke čtecímu zařízení elektronické pokladny v autobusu. To ocení především rodiče dětí školního věku, dětem odpadá manipulace s penězi a rodiče mají jistotu, že peníze na dopravu nevyužije dítě jiným způsobem.

V Chebu, Sokolově a Aši je možné na kartu nahrát také výhodné časové předplatní jízdenky na MHD.

Na území Karlovarského kraje také čipovou kartu můžete použít jako nosič předplatních jízdenek Integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje IDOK.

Jednoduché a rychlé je také dobíjení, které lze provést u řidičů (na všech linkách mimo MHD) nebo v přepravních kancelářích. Vzhledem k životnosti karty doporučujeme zvolit si dobíjecí částku ve výši min. 50,- Kč.

Zhotovení Čipové karty AKV

Vyplněnou žádost o vydání čipové karty (k dispozici níže ve formátu .pdf) podejte, prosím, na předprodejním místě AKV, nebo předejte k podání řidiči autobusu (včetně hotovosti) na linkách společnosti. Ke kartě připojte Vaši fotografii, na její rubovou stranu uveďte své jméno. Fotografie vám bude vrácena při převzetí hotové karty.

Pořizovací cena Čipové karty AKV činí 100,- Kč včetně DPH. S ohledem na životnost karty doporučujeme přikoupení ochranného obalu v ceně 5,- Kč.

Čekací doba na zhotovení karty je cca 10 pracovních dnů, kartu je poté možno ihned dobít vámi požadovanou částkou a ihned používat a uplatnit tak veškeré výhody bezhotovostní platby.

Lístek o prodeji karty si pečlivě uschovejte, poslouží vám při případné reklamaci nebo zablokování karty při její ztrátě nebo zcizení. Čipová karta s fotografií držitele je nepřenosná.

Kartu chraňte před mechanickým poškozením, nadměrným namáháním ohybem, působením tepla a elektromagnetického záření (magnety, mobilní telefony)! Platnost karty činí 3 roky.

Formulář žádosti o vydání čipové karty AKV.

Dokumenty jsou ve formátu .pdf. K jejich zobrazení doporučujeme Adobe Reader.

Zcizení, ztráta karty, reklamace

Při jakékoli poruše Čipové karty AKV, kromě mechanického poškození, lze kartu reklamovat. K reklamaci si přineste čipovou kartu, lístek o prodeji karty a poslední jízdenku, vydanou k vaší kartě.

V případě ztráty nebo odcizení je možné kartu zablokovat v předprodejních místech. vaše karta se tak stane nefunkční a nebude moci být zneužita jinou osobou. O zablokování může požádat pouze majitel karty nebo zákonný zástupce po vyplnění žádosti o zablokování a prokázání totožnosti. S sebou si přineste lístek o prodeji karty a váš doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, pas apod.), aby mohly být zkontrolovány vaše osobní údaje.

Převody zůstatků peněz

V případě, že majitel zcizené či ztracené karty bude žádat převedení zůstatku peněz na novou kartu, lze tuto operaci provést nejdříve 10 pracovních dní od zablokování. Poplatek za převedení finanční částky z elektronické peněženky je dán tarifem služeb. V případě stěhování majitele se karta zpět nevykupuje, lze však přehrát zůstatek elektronické peněženky na jinou kartu jiného majitele.