Autobusy Karlovy Vary a.s.

IDOK

Integrovaný dopravní systém Karlovarského kraje (IDOK) umožňuje cestování dopravními prostředky městské hromadné dopravy, autobusy příměstské dopravy, osobními a spěšnými vlaky po území Karlovarského kraje na jeden jízdní doklad.

Další informace získáte na webu www.idok.info.