Autobusy Karlovy Vary a.s.

IDOK

Integrovaný dopravní systém Karlovarského kraje (IDOK) umožňuje cestování dopravními prostředky městské hromadné dopravy, autobusy příměstské dopravy, osobními a spěšnými vlaky po území Karlovarského kraje na jeden jízdní doklad.

Do systému IDOK je zahrnuto sedm zón na Sokolovsku (zóny 1-7), šest zón na Chebsku (zóny 11-16) a devět na Karlovarsku (zóny 21-29). Do každé zóny integrované dopravy IDOK je přiřazeno území měst, obcí a jejich částí podle přepravních proudů cestujících. Každá stanice či zastávka je přiřazena k určité zóně IDOK. Mezi sousedícími zónami jsou tzv. hraniční zastávky, ve kterých končí územní platnost integrovaného jízdního dokladu pro zónu, ze které spoj vyjíždí, a začíná územní platnost integrovaného jízdního dokladu pro zónu, do které spoj vjíždí.

Do systému IDOK nejsou zařazeny linky dálkové autobusové dopravy a rychlíky, expresy, vlaky IC a EC.

Cena jízdního dokladu v rámci jedné zóny je stejná bez ohledu na délku cesty nebo počet přestupů v rámci časové platnosti integrovaného jízdního dokladu. Nosičem jízdního dokladu je bezkontaktní čipová karta. Předplatní jízdenky je možno zakoupit v předprodejních kancelářích společnosti jako plnocenné a poloviční na dobu platnosti 7 nebo 30 dní. Datum začátku platnosti lze zvolit libovolně. Jízdenky pro různé zóny lze samozřejmě kombinovat. Cena kombinované jízdenky je rovna součtu cen jízdenek pro jednotlivé zóny.

Další informace získáte na webu www.idok.info.