Kontakty

pracovní pozice titul, jméno, příjmení kontakt e-mail
infotelefon AKV24 tel.: +420 353 613 613
Správa Karlovy Vary
výkonný ředitel společnosti Ing. Zdeněk Suchan tel.: +420 353 176 351
sekretariát Zuzana Blchová tel.: +420 353 176 351
vedoucí ekonomického útvaru Kateřina Franková
obchodně dopravní ředitel Ing. David Kumpert
správa a pronájem nebytových a venkovních prostor Petr Divíšek
cestovní kancelář - vedoucí zájezdové dopravy Milan Killinger mobil: +420 721 842 992
vedoucí dopravního útvaru - veřejná linková doprava, cyklodoprava Jan Mannert

vedoucí obchodního útvaru, reklama Jaroslav Kafuněk
dopravní referent Jiří Průcha
Divize Cheb
vedoucí divize Miroslav Porš tel.: +420 602 511 181
dispečink tel.: +420 602 511 181
Divize Sokolov
vedoucí divize Milan Killinger tel.: +420 721 842 992
přepravní kancelář tel.: +420 352 604 232
dispečink tel.: +420 721 842 992
Provoz Kraslice
vedoucí provozu Milan Killinger tel.: +420 721 842 992
přepravní kancelář tel.: +420 352 604 232
lodní doprava Loket Milan Killinger tel.: +420 721 842 992
Divize Mariánské Lázně
vedoucí divize Miroslav Porš tel.: +420 602 511 181
dispečink tel.: +420 601 511 181
Divize Vejprtsko
vedoucí divize Václav Dvořáček tel.: +420 601 382 427
přepravní kancelář tel.:
Divize Plzeňsko
manažer divize Václav Königsmark
MHD Litoměřice
dispečer Petr Sedlák tel.: +420 601 255 813
MHD Lovosice
dispečer Petr Sedlák tel.: +420 601 255 813
MHD Znojmo
vedoucí Jaroslav Bartoň tel.: +420 601 255 882