Autobusy Karlovy Vary a.s.

Doprava - Linková doprava

Karlovarský kraj - Ústecký kraj - Mezinárodní

Krajská doprava v Karlovarském kraji

Počet linek (2008): 64
Počet vozidel (2008): 110, z toho 8 nízkopodlažních
Oblasti: Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Kraslice, Sokolov, Karlovy Vary (část)
Platba jízdného: V hotovosti u řidiče nebo pomocí Čipové karty AKV. Na všech linkách platí také tarif Integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje IDOK. Na linkách je uznávána jízdenka EgroNet.
Jízdní řády Tarif Přepravní podmínky Schéma sítě Karlovarský kraj

Krajská doprava v Ústeckém kraji

Počet linek (2015): 37
Počet vozidel (2015): 57, všechny autobusy jsou nízkopodlažní a klimatizované
Oblasti: Kadaň - Žatec, Chomutovsko, Mostecká pánev, Šluknovsko
Platba jízdného: V hotovosti u řidiče nebo pomocí Čipové karty DÚK. Na všech linkách platí tarif vyhlášený Ústeckým krajem.
Jízdní řády Tarif Přepravní podmínky Ústecký kraj

Mezinárodní doprava

Linky: 000060 - Aš – Erkersreuth – Selb
000478 - Františkovy Lázně – Aš – Bad Elster
Platba jízdného: V hotovosti, na území České republiky také pomocí Čipové karty AKV, měny Kč, EUR. Na uvedených linkách je uznávána jízdenka EgroNet.
Jízdní řády Přepravní podmínky

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě - nařízení (EU) č. 181/2011

Dnem 1. března 2013 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004, jehož cílem je mimo jiné to, aby byla při přepravě cestujících autobusovou dopravou zajištěna vysoká úroveň ochrany cestujících, která je srovnatelná s jinými druhy doprav. V zásadě se nařízení vztahuje na "linkovou dopravu" (jinými slovy na služby poskytované v určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem určených zastávkách) pro nespecifikované kategorie cestujících, pokud se jejich místo nástupu nebo místo výstupu nachází na území členského státu.

Plný text předmětného nařízení

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě